PLACHETNICE I

412. Výraz plachetnice označuje:

 

413. Kýlová plachetnice (jachta) je:

 

414. Ploutvokýlová plachetnice (jachta) je:

 

415. Ploutvová plachetnice je:

 

416. Jola je člun:

 

417. Šarpie je člun:

 

418. Vyvážené kormidlo je kormidlo:

 

419. Přední vaz (klounovec) je:

 

420. Ploutvová skříň je:

 

421. Rolfok:

 

422. Kokpit je:

 

423. Výraz stěžeň se používá:

 

424. Výraz hydrostatický vztlak plavidla používáme pro:

 

425. Výraz hydrodynamický vztlak se používá pro:

 

426. Laterál je:

 

427. Výrazem výtlak váhový se označuje:

 

428. Výrazem těžiště váhy (neboli váhové těžiště) se označuje:

 

429. Výrazem těžiště výtlaku (neboli tvarové těžiště) se označuje:

 

430. Výraz trim se používá pro označení:

 

431. Výraz trimování plachet se používá:

 

432. Závětrnost lodě je:

 

433. Takeláž je:

 

434. Persenink je:

 

435. Lodní kulatiny jsou:

 

436. Čelen je:

 

437. Výrazem pevné lanoví se označují:

 

438. Výrazem pohyblivé lanoví se označují:

 

439. Saling (můstek) je:

 

440. Vysoká takeláž (vysokostěžňové oplachtění) je:

 

441. Stěh je:

 

442. Upínačka (úpona) je:

 

443. Topenanta je:

 

444. Napínák je:

 

445. Těžiště plachet je:

 

446. Ráhno (vratipeň) je:

 

447. Refování plachty je:

 

448. Refovací aparát je:

 

449. Výraz šekl označuje:

 

450. Výrazem otěž označujeme:

 

451. Spoušť nebo výtah je:

 

452. Kiking je:

 

453. Blok (slang. výraz) je:

 

454. Příďový trojúhelník je:

 

455. Kýlovou plachetnici charakterizuje:

 

456. Ploutvokýlová plachetnice má vůči kýlové tyto výhody:

 

457. Typickým znakem ploutvových plachetnic je:

 

458. Výhodou ocelové konstrukce trupu plachetnice je především:

 

459. Stěžňová podpěra slouží:

 

460. Konstrukční rychlost plachetnice je přímo úměrná

 

461. Samovylévací kokpit mají:

 

462. Lodní těleso závodních plachetnic je konstruováno:

 

463. Nevýhodou gaflového oplachtění je:

 

PLACHETNICE II

464. Výhodou celospírové plachty je:

 

465. Vlastností výtahových lan je především:

 

466. Kiking zajišťuje:

 

467. Kontraotěž slouží k:

 

468. Automatická kosatka je:

 

469. Hlavní požadovanou vlastností ráhna je:

 

470. Požadovanou vlastností pevného lanoví je hlavně:

 

471. Požadovanou vlastností materiálu na výrobu spinakru je:

 

472. Otěžový vozík slouží:

 

473. Trysail je plachta sloužící při plavbě:

 

474. Bouřková kosatka se vyznačuje:

 

475. Bouřkové plachty mají zpravidla barvu:

 

476. Kosatka (slang. fok) je:

 

477. Hlavní požadovanou vlastností stěžně je:

 

478. Genua je druh:

 

479. Spinakr je:

 

480. Bezanová plachta se používá:

 

481. Plachty řídíme lany, která nazýváme:

 

482. Plachty vytahujeme a spouštíme:

 

483. Kladky používané ve výstroji plachetnic mají mít:

 

484. Kasání neboli refování plachet se provádí pomocí:

 

485. Vějička někdy také korouhvička (slang. frklík) je:

 

486. Výhodou plachtoviny z umělých vláken je:

 

487. Na povrchu kapaliny může plavat těleso:

 

488. Plocha laterálu je ovlivňována:

 

489. Váhové těžiště lodi se jejím náklonem:

 

490. Rovnovážná poloha lodi je dána:

 

491. Ponořená část kormidelního listu:

 

492. Síla větru na plachty působí vůči lodnímu tělesu:

 

493. Loď s větším výtlakem (hmotností) má setrvačnost:

 

494. Stabilita pohybující se plachetnice je:

 

495. Stabilita plachetnice je závislá na:

 

496. Plachetnice s jolovým tvarem trupu a pevným kýlem:

 

497. Plachetnice se šarpiovým tvarem trupu a s lehkou ploutví:

 

498. Výhodou plachetnice s jolovým tvarem trupu oproti plachetnici se šarpiovým tvarem trupu je:

 

499. Plachetnice se šarpiovým tvarem trupu oproti plachetnici s jolovým tvarem trupu:

 

500. Vlastnost lodi snažit se plout ve vzpřímené poloze při malých úhlech náklonu nazýváme:

 

501. Schopnost vzpřímit se z maximálního náklonu nazýváme:

 

502. Závětrnost plachetnice způsobuje:

 

503. Návětrnost plachetnice je dána:

 

504. Větší vadou plachetnice je:

 

505. Závětrnost i návětrnost plachetnice lze kromě jiného ovlivnit:

 

506. Boční plocha laterálu má přímý vliv na:

 

507. Plout na bočním a předním větru umožňuje plachetnici:

 

PLACHETNICE III

508. Jízdu plachetnice ovlivňují tyto hlavní síly:

 

509. Vítr - pohonná síla plachetnice vzniká:

 

510. Pro nastavení plachet je rozhodující vítr:

 

511. Zdánlivý vítr je:

 

513. Vějička (korouhvička, frklík) na vrcholu stěžně ukazuje za plavby směr:

 

514. Zdánlivý vítr přichází do plachet více zepředu při:

 

515. Výsledná síla na plachtě vzniká:

 

516. Při plavbě ostře proti větru a na bočních větrech způsobuje výslednice sil, vyvozených větrem:

 

517. Boční sílu na plachtě zachycuje:

 

518. Podélná osa plachetnice svírá za plavby se zdánlivým větrem:

 

519. Při správném nastavení hlavní plachty půlí vratipeň zhruba úhel, který svírá:

 

520. Vztlak laterálu je síla:

 

521. Aktivní plocha plachty plachetnice v náklonu je:

 

522. Stěžeň s příliš velkou hmotností má za následek:

 

523. Pro obtékání plachet větrem platí zákony:

 

524. Plachta je v základě:

 

525. Plachta, resp. její jednotlivé aerodynamické profily při plavbě proti větru a při bočních větrech:

 

526. Účinnost profilu plachty při plavbě proti slabému přednímu větru je maximální:

 

527. Laminární proudění vzduchu je závislé:

 

528. Výhradně přetlaku na plachtách využívá plachetnice při jízdě:

 

529. Při plavbě ostře proti silnému větru je výhodnější plachta:

 

530. Při jízdě na zadním větru je výhodnější plachta:

 

531. Vliv kosatky na hlavní plachtu:

 

532. Upravit přetočení plachty, eventuálně zamezit zdvihání vratipně při jízdě na zadní nebo zadoboční vítr lze:

 

533. Náklon lodi a vliv lodního tělesa na vzduchové proudění:

 

534. Spinaker se používá:

 

535. Při plavbě na zadní vítr je nejvíce zatěžována:

 

536. Na ponořenou část lodního trupu působí síly:

 

537. Hydrodynamické síly vznikají:

 

538. Plavbu plachetnice proti větru nebo na bočním větru umožňuje:

 

539. Malá hmotnost kýlu plachetnice má za následek:

 

540. Správně nastavená plachta při plavbě na boční vítr má:

 

541. Skluz lodě je umožněn:

 

542. Při malé ploše laterálu plachetnice:

 

543. Hydrodynamický odpor trupu je závislý hlavně:

 

544. Plachetnice ve velkém náklonu:

 

545. Rychlost plachetnice nejvíce ovlivňuje:

 

546. Návětrnost plachetnice je ovlivněna:

 

547. Kormidlo je část lodi, která:

 

548. Síla na kormidelní páce má být za plavby:

 

549. Nejmenší čelní odpor má kormidlo:

 

550. Sílu potřebnou k ovládání kormidelní páky snížíme zejména:

 

551. Kormidlo ztrácí účinnost:

 

552. Jízdu plachetnice ve skluzu podmiňuje:

 

553. Vírový odpor trupu za zádí plavidla:

 

554. Návětrná strana lodi je:

 

PLACHETNICE IV

555. Závětrná strana lodi je:

 

556. Plavba ostře proti větru je plavba:

 

557. Plavba na předoboční vítr je plavba, při které:

 

558. Při silném poryvu větru se zabrání velkému náklonu plachetnice:

 

559. Schopnost křižovat co nejostřeji proti větru je podmíněna:

 

560. Při správné technice vyostřování, nemění-li se směr zdánlivého větru:

 

561. Při správné technice odpadání, nemění-li se směr zdánlivého větru:

 

562. Správné nastavení kosatky a hlavní plachty při křižování proti větru se při přeostření nad správný úhel náběhu větru projeví tak, že:

 

563. Při obratu proti větru nesmíme dopustit, aby:

 

564. Při křižování za silného větru a na vlnách:

 

565. Má-li loď při jízdě proti větru dosáhnout většího stoupání, je třeba:

 

566. Při poryvech za plavby na předním nebo bočním větru je třeba:

 

567. Při plavbě na bočním větru je výhodnější:

 

568. Jestliže při křižování nebo na bočním kursu vítr zesílí a loď se stává značně návětrnou, je účelné:

 

569. Plavba po větru (na zadním větru) je plavba:

 

570. Při plavbě malé plachetnice na zadní vítr se nesmí zejména:

 

571. Při plavbě na silný zadní vítr je vhodné pro bezpečné vedení lodě:

 

572. Obrat proti větru (tzv. re) je obrat:

 

573. Plavba na bočním kurzu je:

 

574. Za silného větru a ve vlnách se stoupavost plachetnice:

 

575. Obrat po větru (tzv. halsa) je manévr:

 

576. Při plavbě na silný zadní vítr musíme zabránit:

 

577. Při plavbě na zadní vítr se snažíme zamezit:

 

578. Přehození ráhna se nejlépe provádí za silného větru:

 

579. Příčné kolébání lodi při plavbě na zadní vítr je z hlediska bezpečnosti plavby:

 

580. Kontrolu správného nastavení plachet provádíme pomocí:

 

581. Při zvrhnutí lodě má posádka:

 

582. Při vleku havarované lodi motorovým člunem je třeba: